ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | admin
1
archive,paged,author,author-admin,author-1,paged-3,author-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Author: admin

WC-91259_5275

29 Dec การประชุมคณะกรรมการสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการสภาสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องกมลรำลึก ชั้น 20 อาคารธาราสาธร
Read More