ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | Blog
1815
paged,page,page-id-1815,page-parent,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,paged-2,page-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Blog

ภาพข่าว PBE Index Q3

03 Aug ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ แถลงผลดัชนี TE Index ภาครัฐ ไตรมาส 3 “ดีขึ้น แต่ไม่ถึงความคาดหวัง”

ผลเท่ อินเด็กซ์ (TE Index) ภาครัฐ ประจำไตรมาส 3 ภาพรวมดีขึ้นเล็กน้อยทุกด้าน เข้าถึงง่าย ทำงานบูรณาการดี รับผิดชอบขึ้น แต่ยังไม่ถึงความคาดหวังของประชาชน ด้านความโปร่งใส ปลอดคอร์รัปชั่นยังต่ำ ต้องปรับปรุง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (เท่ อินเด็กซ์) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อดัชนีประสิทธิผลภาครัฐ (Public Sector Effectiveness Index – PBE Index) ประจำไตรมาส 3 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าในภาพรวม ประชาชนให้คะแนนภาครัฐร้อยละ 58.9 ขยับขึ้นร้อยละ 1.1 จากไตรมาสก่อนที่ได้คะแนนร้อยละ 57.7 ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังของประชาชนถึงกว่าร้อยละ...

Read More

11 Jul ผล TE Index สองไตรมาส – ขยับขึ้นทุกภาค ประชาชนยังมาแรง เอกชนรอง รัฐรั้งท้าย

ผลเท่ อินเด็กซ์ เปรียบเทียบสองไตรมาส คะแนนดีขึ้นทั้งสามภาค ภาคประชาชนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีสุด ภาคเอกชนได้คะแนนประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้นชัดเจน ส่วนภาครัฐไม่น้อยหน้าได้คะแนนการปลอดคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นมากที่สุด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (เท่ อินเด็กซ์) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลประเทศไทย ในช่วงสองไตรมาส พบว่า ทุกภาคส่วนได้คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก คิดเป็นร้อยละ 5.3 และเมื่อเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลภาครัฐ (PBE Index) ดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน (PVE Index) และดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชน (PPE Index) พบว่า ในภาพรวมองค์กรภาคประชาชนยังคงมีคะแนนประสิทธิผลในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยได้คะแนนร้อยละ 70.7 (เพิ่มขึ้น 4.45%) ภาคเอกชนรองลงมา ร้อยละ 66.9 (เพิ่มขึ้น 5.98%) ส่วนภาครัฐน้อยที่สุด ร้อยละ 57.7 (เพิ่มขึ้น 5.58%) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการสำรวจระหว่างไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสอง...

Read More
press แถลงผล TE PPE 2     1

30 Jun TE Index พอใจภาคประชาชน ทำงานดี ผลงานเด่น อสม. และ อปพร.ได้ใจมากสุด

ผลเท่ อินเด็กซ์ (TE Index) ภาคประชาชน ไตรมาส 2 ภาพรวมดีขึ้นทุกด้าน ตอบสนองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จริงใจ เสียสละ โดย อสม. และ อปพร.ได้คะแนนหน่วยงานที่น่าประทับใจมากสุด
Read More
8

29 Jun ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แถลงข่าวดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชนไตรมาส 2 องค์กรภาคประชาชน ให้ความสนใจเข้ารับฟัง

องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งมากที่สุดในสายตาคนไทย ... ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคประชาชน ไตรมาสที่ 2 แก่สื่อมวลชน และองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟัง อาทิ กองทุนเวลาเพื่อสังคมและมูลนิธิหัวใจอาสา พร้อมทั้ง รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ได้บรรยายพิเศษในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย สามารถติดตามการแถลงข่าวของสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติครั้งต่อไปได้ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 25594 5 6 7 1 2 3
Read More
1

27 May ผลเท่ อินเด็กซ์: ประชาชนชื่นชมภาคเอกชนมีประสิทธิผลสูงขึ้น ขอรัฐบาลแก้เศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่ง

ผลเท่ อินเด็กซ์ (TE Index) ในส่วนของประสิทธิผลภาคเอกชน ไตรมาส 2 ประชาชนพอใจเทคะแนนเพิ่มทุกด้าน ชื่นชมตอบสนองความต้องการได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานมีประสิทธิภาพ และขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนเรื่องอื่น ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (เท่ อินเด็กซ์) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index - PVE Index) ประจำไตรมาส 2 ปี 2559 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนให้คะแนนภาคเอกชน ร้อยละ 67 ดีขึ้นกว่าการสำรวจไตรมาสแรก ซึ่งได้ร้อยละ 61 อยู่ประมาณร้อยละ 6 โดยได้คะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปัจจัย ทั้งด้านประสิทธิผลและด้านการดำเนินงาน ปัจจัยที่ได้คะแนนสูงสุด 3...

Read More
7

27 May สภาปัญญาสมาพันธ์เชิญ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ บรรยายพิเศษ ในงานแถลงข่าวดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย เชิญดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการผู้เชี่ยวชาญ สภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติและกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันสหสวรรษ บรรยายพิเศษหัวข้อ "Alternative Economy" ในงานแถลงข่าวของสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 6 “ดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 : Private Sector Effectiveness Index (PVE Index) Q2” ณ อาคารเรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...

Read More