ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | TE Index พอใจภาคประชาชน ทำงานดี ผลงานเด่น อสม. และ อปพร.ได้ใจมากสุด
16854
single,single-post,postid-16854,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

TE Index พอใจภาคประชาชน ทำงานดี ผลงานเด่น อสม. และ อปพร.ได้ใจมากสุด

press แถลงผล TE PPE 2     1

30 Jun TE Index พอใจภาคประชาชน ทำงานดี ผลงานเด่น อสม. และ อปพร.ได้ใจมากสุด

ผลเท่ อินเด็กซ์ (TE Index) ภาคประชาชน ไตรมาส 2 ภาพรวมดีขึ้นทุกด้าน ตอบสนองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จริงใจ เสียสละ โดย อสม. และ อปพร.ได้คะแนนหน่วยงานที่น่าประทับใจมากสุด

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (เท่ อินเด็กซ์) ดัชนีประสิทธิผลการทำงานของภาคประชาชน (People Sector Effectiveness Index – PPE Index) ประจำไตรมาส 2 ปี 2559 พบว่า ในภาพรวม ขยับขึ้นร้อยละ 4.5 ได้คะแนนร้อยละ 70.8 เทียบกับไตรมาสแรกได้คะแนนร้อยละ 66.3 โดยพึงพอใจทั้งด้านประสิทธิผลการทำงาน และด้านการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 70.8 และร้อยละ 70.7 ตามลำดับ

press แถลงผล TE PPE 2 1

 

ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้ คณะทำงานฯ ได้สอบถามประชาชนถึงระดับคะแนนขั้นต่ำที่ประชาชนพอใจที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลการทำงาน ซึ่งได้ค่าคะแนนที่ร้อยละ 70.6 ดังนั้น เมื่อเทียบประสิทธิผลการทำงานของภาคประชาชนกับเกณฑ์แล้ว ถือว่าภาคประชาชนได้คะแนนผ่านเกณฑ์เพียงเล็กน้อย

จากผลสำรวจ 3 ปัจจัยที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับหนึ่ง ได้แก่ปัจจัย การตอบสนองความต้องการของสังคม ได้คะแนนร้อยละ 72.6 สูงกว่าไตรมาสก่อนซึ่งได้ร้อยละ 68 โดยมองว่า ภาคประชาชนทำหน้าที่เพื่อฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความคาดหวังของสังคมได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตรงประเด็น

อันดับสอง ได้แก่ปัจจัย ประสิทธิภาพการทำงาน ของภาคประชาชน ได้คะแนนร้อยละ 72.2 สูงกว่าไตรมาสก่อนซึ่งได้ร้อยละ 67.6 โดยมองว่า องค์กรภาคประชาชนทำงานคุ้มค่ากับเงินที่ได้รับการสนับสนุนหรือบริจาค ใช้ทรัพยากรตรงตามวัตถุประสงค์ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว

ส่วนคะแนนอันดับสาม ร้อยละ 72 มองว่า ภาคประชาชน สร้างพันธมิตรและบูรณาการ สามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้มีประสิทธิภาพ และได้คะแนนสูงกว่าไตรมาสก่อนซึ่งได้ร้อยละ 65.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8

press แถลงผล TE PPE 2 2

 

ในการสำรวจครั้งนี้ ได้สอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานภาคประชาชนที่ประชาชนประทับใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (ร้อยละ 47.8) ตามด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ร้อยละ 15.7) กู้ชีพ (ร้อยละ 11.2) มูลนิธิปวีณา (ร้อยละ 9) และมูลนิธิกระจกเงา (ร้อยละ 5.5) โดยให้เหตุผลว่า ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ง่าน และให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรมีความเสียสละ มีจิตอาสาน่าประทับใจ

 

press แถลงผล TE PPE 2 3

นอกจากนี้ ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่ประชาชนมีความกังวลใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ผลสำรวจพบว่า อันดับหนึ่ง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 26.4) ตามมาด้วย ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 18.33) ปัญหาเด็กแว๊น (ร้อยละ 13.11) ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม/ทำแท้ง/ทอดทิ้งเด็ก (ร้อยละ 10.25) และ ปัญหาความรุนแรง/ความขัดแย้งในครอบครัว (ร้อยละ 9.8) ซึ่งปัญหาสังคมเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง

 

press แถลงผล TE PPE 2 4

No Comments

Post A Comment