ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | สภาปัญญาสมาพันธ์ ขนานนามการทำงานขององค์กรภาคเอกชนว่า “นางลด นามสกุล ‘ลดน้อย’ “
16896
single,single-post,postid-16896,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

สภาปัญญาสมาพันธ์ ขนานนามการทำงานขององค์กรภาคเอกชนว่า “นางลด นามสกุล ‘ลดน้อย’ “

1

26 Aug สภาปัญญาสมาพันธ์ ขนานนามการทำงานขององค์กรภาคเอกชนว่า “นางลด นามสกุล ‘ลดน้อย’ “

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (เท่ อินเด็กซ์) นำการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index- PVE Index) ประจำไตรมาส 3 ปี 2559 กล่าวว่า

ผลเท่ อินเด็กซ์ (TE Index) ไตรมาส 3 ภาคเอกชน ‘คะแนนตก’เกือบทุกปัจจัยแถมภาพรวม ‘สอบตก’ ผลงานยังไม่เข้าตาประชาชน แนะเอกชนเร่งยกระดับคุณภาพสินค้า คุณภาพคน ช่วยกันต้านเอกชนไม่ดีให้ไม่มีที่ยืน

ทั้งนี้ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและการสร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร” ณ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2

 

No Comments

Post A Comment