ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | เท่ อินเด็กซ์ เชื่อมั่นภาคประชาชน มือสะอาด สร้างผลงาน วางใจได้
16752
single,single-post,postid-16752,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

เท่ อินเด็กซ์ เชื่อมั่นภาคประชาชน มือสะอาด สร้างผลงาน วางใจได้

wisdom-council-feb

24 Feb เท่ อินเด็กซ์ เชื่อมั่นภาคประชาชน มือสะอาด สร้างผลงาน วางใจได้

สภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ เผยผลสำรวจประสิทธิผลภาคประชาชน ภาพรวมเชื่อมั่น ไว้วางใจได้ ทำงานมีประสิทธิภาพ และคอร์รัปชั่นต่ำสุด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (TE Index) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคประชาชน (People Sector Effectiveness Index – PPE Index) ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนให้คะแนนภาคประชาชนค่อนข้างดี คิดเป็นร้อยละ 66.3 โดยให้ความเชื่อมั่นในความเป็นสถาบันสูงถึงร้อยละ 72 และให้คะแนนความเชื่อมั่นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช้ความรุนแรง และคอร์รัปชั่นน้อย สูงถึงร้อยละ 69

WC-แถลงข่าว-24259_4 WC-แถลงข่าว-24259_6

WC-แถลงข่าว-24259_1 WC-แถลงข่าว-24259_1

การสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาบันภาคประชาชน ด้านการสร้างแนวการปฏิบัติของภาคประชาชน และด้านผลกระทบจากการดำเนินงานของภาคประชาชน ซึ่งทั้งสามด้านได้ผลคะแนนใกล้เคียงกัน โดยให้คะแนนรวมแต่ละด้านสูงกว่าร้อยละ 65 ทั้งสิ้น ซึ่งสะท้อนว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อองค์กรภาคประชาชน

หากพิจารณาตามระดับคะแนน พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นสถาบันขององค์การภาคประชาชน สูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 72.2 ดัชนีในด้านความสามารถในการตอบสนองขององค์การภาคประชาชน สูงเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 68 โดยให้คะแนนความสามารถในการตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ ร้อยละ 68.9 และตอบสนองได้เหมาะสมกับความต้องการ ร้อยละ 67.2

ส่วนดัชนีด้านการไม่ใช้ความรุนแรง ให้คะแนนสูงเป็นอันดับ 3 ร้อยละ 67.7 โดยประชาชนเห็นว่า ภาคประชาชนนิยมใช้สินติวิธี จัดการปัญหาด้วนความสงบ ไม่ใช้ความรุนแรง และให้คะแนนเป็นอันดับ 4 ด้านประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 67.6 โดยประชาชนเห็นว่าองค์การภาคประชาชนทำงานได้คุ้มค่าเงิน และมีความรวดเร็วในการดำเนินการ สุดท้ายคือ ดัชนีด้านการปลอดคอร์รัปชั่น ให้คะแนนสูงเป็นอันดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 67.4

การสำรวจความคิดเห็นต่อประสิทธิผลภาคประชาชนประเทศไทย 
(Thailand’s People Sector Effectiveness Index)

1456308220792

 

No Comments

Post A Comment